Zborníky o osobnosti kultúry

Na 13. bienálnom ročníku medzinárodného filmového festivalu Etnofilm Čadca sa uskutočnil seminár venovaný dokumentaristovi Martinovi Slivkovi (24. septembra 2004), na ktorom predniesli príspevky o diele a osobnosti tohto kľúčového tvorcu slovenskej audiovízie O. Slivková, O. Demo, M. Plitková, J. Oparty, D. Ferklová, E. Blahová, V. Jablonický, P. Maráky, Š. Vraštiak. Z týchto príspevkov zostavila Ľ. Kullová so spolupracovníčkami zborník, ktorý doplnený o bibliografické a filmografické údaje vyšiel začiatkom tohto roka (s vročením 2005) pod názvom Martin Slivka. Zborník je prvou, aj keď skromnou monografickou publikáciou s bohatou fotografickou dokumentáciou venovanou filmárovi európskeho významu, profesorovi, pedagógovi VŠMU, etnografovi a historikovi kultúry.

–jj–