Združenie katolíckych vydavateľov  Slovenska

pozýva

na predajné výstavy svojich kníh

Predajňa Spolku svätého Vojtecha v Trnave
od 13. do 21. novembra

Primaciálny palác v Bratislave

od 9. do 22. decembra
Gréckokatolícke pastoračné centrum mládeže v Prešove

od 12. do 19. decembra