Ženský hlas v Galante

Ženský hlas v Galante

Galantská knižnica patrí k tým knižniciam, ktoré nerezignujú na rôzne aktivity podporujúce vzťah k literatúre a v spolupráci s inými inštitúciami – tamojším múzeom, Ľudovou školou umenia, strednými školami, s Múzeom židovskej kultúry, s Trnavským samosprávnym krajom apod. Cyklus stretnutí so súčasnými slovenskými spisovateľkami Ženský hlas iniciovala neúnavná organizátorka Anna Jónásová, ktorá je – okrem iného – autorkou knižnej publikácie Samuel Neufeld a jeho galantská tlačiareň. Už začiatkom roka medzi Galanťanov zavítala Milka Zimková, druhé autorské stretnutie sa uskutočnilo 18. mája s Etelou Farkašovou a do konca roka sú naplánované ešte stretnutia s Oľgou Feldekovou a Danielou Kapitáňovou.

Na autorský podvečer s E. Farkašovou, ktorý moderovala A. Jónásová, sa zúčastnilo početné publikum. Po zasvätenom úvodnom slove a prečítaní ukážok z tvorby E. Farkašovej, nasledovala diskusia o autorkinej tvorbe, ale aj o činnosti Klubu slovenských prozaičiek Femina, ktorého je autorka spoluzakladateľkou, a takisto sa hovorilo o súčasnej slovenskej literatúre, o kultúre v našej spoločnosti či o potrebe čítania pre každú vekovú kategóriu. Treba si len priať, aby podobných projektov bolo v našich knižniciach čím viac, zdôraznil riaditeľ knižnice Štefan Polák.

-ez-