Ženy na ťahu

V  polovici septembra v  rozhlasovom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave bola slávnostne uvedená kniha Ženy na ťahu. Antológia prózy, poézie a tvorby pre deti, ktorú vydalo vydavateľstvo Axima pre Občianske združenie Femina. Toto združenie v  súčasnosti vedie prozaička Viera Valachovičová-Ryšavá. Svojim členkám, prozaičkám i poetkám, dramaturgičkám, prekladateľkám a ženám pracujúcim so slovom poskytuje možnosť prezentácie. Publikácia vznikla pri príležitosti 20. výročia vzniku klubu Femina, ktorý bol predchodcom občianskeho združenia Femina. Antológiu zostavili Viera Švenková a  Toňa Revajová. Do života ju uviedli Etela Farkašová a Peter Plučinský. Etela Farkašová si v krátkosti zaspomínala na založenie Feminy, pripomenula zásluhy Daniely Příhodovej, Márie Bátorovej a  zdôraznila, že Femina od začiatku podporovala ženy, aby „vystúpili z  tieňa“, tak ako je to napríklad v  Rakúsku a inde vo svete, kde sa kultúrne a tolerantné spolunažívanie prijíma a nespochybňuje.