Tvoriť som začala pred ôsmimi rokmi, keď som napísala svoj prvý blog, a od toho dňa som na web prispievala pravidelne krátkymi úvahami o živote. Za mojimi článkami stálo množstvo pocitov a  príbehov a  tak, ako som sa menila ja, menil sa aj môj štýl písania. Spočiatku jemný a naivný, neskôr už ženský, ale ešte stále dosť krehký. Písať som začala kvôli svojim vlastným bôľom či radostiam, no neskôr som pochopila, že je to viac než vlastná potreba. Je to poslanie, ktoré, ako sa ukázalo, teší aj mojich čitateľov. Všímam si, počúvam a nachádzam inšpirácie. Hľadať ich totiž nemusím, pretože sú všade. V  ľuďoch, ktorých stretávam, v  slovách, ktoré počúvam, ale i  v  neočakávaných momentoch. Písanie pre mňa znamená relax, ale najmä stretnutie so svojou dušou. Vtedy veľa plačem, smejem sa, občas som nahnevaná a zlostná a potom vznikajú tie najlepšie články, v  ktorých sa zrazu ľudia nachádzajú. Lebo to, čo prežívam ja, prežívame všetci. Motáme sa vo  svojich i cudzích životoch, hľadáme úspech a dôvody na precítenie okamihov. Utekáme za, ale i pred láskou, občas sme zraniteľní a inokedy bez pocitov. Ľudia sú tá najlepšia inšpirácia, studňa, ktorá nemá dno, a preto píšem o tom, čo sa ma každý deň dotýka.

Po vydaní mojej prvej knihy Neutop sa v roku 2012 som sa začala pohrávať s myšlienkou, že najlepšie blogy, ktoré som napísala, zozbieram do jednej knihy. A tak vznikla zbierka príbehov Vzdialenosti (obe HladoHlas), ktorú považujem za moju intímnu spoveď. Každý článok je mojou skúsenosťou, z  ktorej som sa otriasla, poučila a pokračovala som v ceste. Je to kniha nádeje, v ktorej nikdy nepoznám konce, len začiatky. Príbehy o  láske, hľadaní a nachádzaní, ale i strachu, v ktorých sa rozhodne nájdete. Sú časovo zoradené, a  preto si na začiatku môžete prečítať blogy písané dievčaťom, a  na konci knihy budete cítiť z článkov už dospelú ženu. Knihu som venovala najmä ľuďom, ktorí sa snažia odpustiť omyly a  chyby. Svoje, i  tých ostatných. Napokon, všetci sme len na ceste, na ktorej sa učíme láskyplným dôvodom na to, ako spolu vydržať.