Už ako tínedžerka som si písala svoje fantázie do zošitov. Veľa som čítala a  knihy boli môj sve t, do ktorého som unikala pred školským stereotypom. Neskôr, ako stredoškoláčka s maturitou za dverami, som si viac začala vychutnávať „babince“, ktoré sa točili okolo našich prvých lások. Študovala som na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave a chlapi tam boli nedostatkový artikel, tak sme vymýšľali, čo s  tým. Boli to bláznivé roky a  rada na ne spomínam. Vlastne, tak vznikla aj moja najnovšia knižka, ktorá vyšla tento rok – Výhybky osudu (Ikar). Do nej som vložila už aj moje ďalšie skúsenosti z práce na detskom oddelení nemocnice. Lucia, dvadsaťpäťročná bratislavská detská sestra, navyše rieši prvé skúsenosti s násilím jej partnera. Nie je to teda „sladká limonáda“, napokon, ako žiadna z  mojich štyroch knižiek, ktoré mi vyšli od roku 2009. Vtedy som debutovala románom Nádej stratených duší. A  ako sa mi to v  štyridsiatke prihodilo? Jednak ma inšpirovala Táňa Keleová-Vasilková na jej besede vyhlásením, že by uvítala aj ďalšie autorky, ktoré píšu zo slovenského prostredia, a  nemenej dôležitá bola i  rozhodnosť môjho manžela. Ten mal viac odvahy ako ja a rukopis za mňa odniesol do vydavateľstva Ikar. Keďže kniha mala veľký úspech, naraz som mohla byť užitočná s niečím, čo ma vždy bavilo – písaním príbehov. Teší ma, že sú to príbehy zo života, ktoré sú schopné osloviť aj mužov. Odkiaľ to viem? Najmä z  besied, kde sa mi už zopár čitateliek priznalo, že len čo si domov prinesú moju knihu, manželia im ju zoberú a  čítajú. Práve zážitky z  podujatí si zaznamenávam aj na svojej stránke www.slavkakolenicova.sk, kde tiež pridávam fotografie a videá z krstov všetkých mojich románov. A ako vidím budúcnosť? Dobré je, že synovia sú už dospelí, takže mám oveľa viac času venovať sa písaniu než v minulosti. Predpokladám, že čoskoro dokončím svoju piatu knihu, ale detaily teraz určite neprezradím. Naostatok sa chcem ešte poďakovať múzam. Za to, že sú so mnou, a môžem vás tak obohatiť o  rôzne príbehy. Lebo príbehy sú ako želania – môžu sa vám splniť.