Život a dielo Jána Lenča

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Spolok slovenských spisovateľov usporiadali vedecký seminár Život a dielo Jána Lenča. Podujatie, ktorého odborným garantom bol prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc., sa uskutočnilo vo štvrtok 16. apríla 2009 v Hlavnej budove UKF v Nitre. Na základe seminára vznikne zborník s 19 príspevkami reflektujúcimi rozmanité aspekty košatej literárnej tvorby popredného slovenského prozaika druhej polovice 20. storočia a začiatku nového tisícročia.

-pj-