Nedávno som bola dlhšie bez detí a ten čas som vyu-
žila na perfektné upratanie ich izieb. Niektoré moje
priateľky sa dosť pohoršovali, najmä tie, ktoré majú
doma permanentný bordel, lebo deti, lebo práca…
Jedna z nich mi poslala obrázok s textom: „Uprataný
byt je známkou toho, že človek absolútne netuší, ako
naložiť so svojím časom.“ Nuž, ja by som aj vedela,
keby v mojom detstve, keď nám rodičia vyhadzovali
šaty zo skrine a otec opakoval: „poriadok sa nerobí,
poriadok sa udržuje“, nevznikla táto moja mánia.
Pravda je tá, že tatko mi to ale poriadne sťažil, preto-
že ma zároveň naučil odkladať a zbierať všetko mož-
né aj nemožné… Vďaka tomu som mala doma zbierku
naozaj pozoruhodných vecí, ako nefunkčné lyžiarky,
milostné lístočky zo školy či šaty, do ktorých sa raz
schudne. Raz som si vystrihla z novín štyri japonské
zásady upratovania, tú najdôležitejšiu z nich – vyho-
diť všetko, čo nepotrebujem – som však nedokázala
aplikovať. Až donedávna, keď sa mi dostala do rúk
kniha Japonky Marie Kondo Kúzelné upratovanie
s podtitulom Japonské umenie, ako zbaviť dom
neporiadku a nájsť životnú harmóniu (Vydavateľ-
stvo Premedia, preklad Ľuba Nitrová). Vraj sa z nej
predali dva milióny výtlačkov. Autorka trpela už od
detstva neúnavnou potrebou všetko v byte upratať.
Jej obsesia prerástla až do jej hlavného zamestna-
nia – učí ľudí upratovať, príde k vám do domácnosti
a pomôže vám uplatniť svoje zásady. Predstavte si,
že sa na to čaká niekoľko mesiacov! Pre všetkých
nešťastníkov, ktorí nežijú v Japonsku, napísala preto
túto knihu. Kto, ak už nie ona, mi môže pomôcť,
pomyslela som si, keď som si na obálke prečítala
o jej metóde, podľa ktorej ak vraj upracete raz, váš
dom sa stane imúnnym voči neporiadku natrvalo.
Nuž, knihu som prečítala, časť metód aplikovala.
Hej, funguje to, naozaj. Ale iba dovtedy, kým sa vám
domov nevrátia deti… Zdá sa, že autorka zatiaľ nemá
potomkov. Verím, že keď sa jej narodia, napíše ešte
jednu knihu: ako prežiť v bordeli alebo ako vyrobiť
ilúziu poriadku v medzičase, kým vám deti nevyletia
z domu… Nech si príde po rady ku mne.