Živý bič po francúzsky - obálka

V prestížnom francúzskom vydavateľstve Fayard vyšiel v októbri román Mila Urbana Živý bič. Prekladateľ Michel Chasteau v obsiahlom predslove k tomuto vydaniu približuje životné osudy autora, obdobie, v ktorom román vyšiel (1927) ako aj obdobie I. svetovej vojny, o ktorom román vypovedá. Ide o veľmi významný vydavateľský počin, keďže román je literárnou kritikou považovaný za „kľúčový slovenský román medzivojnového obdobia“. Typograficky pekné, finančne nákladné vydanie, podporila aj Komisia SLOLIA Literárneho informačného centra. Viac informácii si možno pozrieť na stránke vydavateľstva:
http://www.fayard.fr/nouveautes