Zlatá vlna 2019 patrí Ivanovi Štrpkovi

Členkami a členmi poroty národnej ceny za poéziu Zlatá vlna 2019 boli Miroslava Vallová, Mária Ferenčuhová, Michal Tallo a Peter Šulej. Víťaznou básnickou zbierkou mystifikačného ocenenia Zlatá vlna 2019 sa stala kniha Ivana Štrpku Kam plášť, tam vietor. Porota udelila cenu s názvom Zlatá vlna zbierke, ktorej jedným z dominantných motívov je vlna. Ako uvádza literárna kritikčka Eva Urbanová vo svojej recenzii Štrpkovej zbierky na portáli Platforma: "Už tu sú „rozhodené“ štrpkovské motívy a symboly ako stupaj, temnota, zrkadlenie, vlna". O tom, že vlna je jedným z kľúčových motívov Štrpkovej ocenej zbierky nás presviedčajú aj dve básne z víťaznej zbierky uverejnené na portáli Medzi knihami - v oboch tento motív nachádzame: https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/poezia-na-7-dni/. Performancia, ktorej cieľom bola radikálna kritika literárneho skupinkárstva, konfliktu záujmov a kamarátšaftov, teda vyvrcholila výberom diela, ktoré sofistikovaným spôsobom zapadá do tohto vopred pripraveného konceptu.

(prevzaté z FB Zlatá vlna)