Zlaté medaily Spoločnosti Dante Alighieri

Jozefovi FELIXOVI a Viliamovi TURČÁNYMU

Tieto vysoké ocenenia  udelil prezident Spoločnosti Dante Alighieri  (SDA) Bruno Bottai  za doslovný preklad do slovenčiny, fundované komentáre a poznámky Danteho Božskej komédie už zosnulému prof. Jozefovi Felixovi  a prebásňovateľovi tohto diela Viliamovi Turčánymu.

Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutočnilo počas medzinárodného kongresu Vplyv talianskej kultúry vo východnej a strednej Európe, ktorý v Bratislave usporiadala (24. a 25. apríla) významná talianska kultúrna nezisková organizácia Spoločnosť Dante Alighieri  pod patronátom ministrov zahraničných vecí SR a Talianska, ako aj ministra kultúry SR

Spoločnosť Dante Alighieri vznikla pred vyše 150 rokmi, pri jej zrode stáli významné osobnosti talianskej kultúry. V súčasnosti má po celom svete vyše 300 pobočiek, na Slovensku vznikla bratislavská pobočka v roku 1992 ako prvá, o niekoľko rokov neskôr pribudli výbory v Košiciach a Nitre. V roku 2005 vydala bratislavská pobočka SDA doplnenú reedíciu Turčányho a Felixovho prekladu prvej časti  Božskej komédie Peklo, s ilustráciami Mareka Ormandíka.