Zlaté vajco o B. S. Timrave

Predstavenie Zlaté vajco, ktoré vzniklo v spolupráci divadelného súboru BáPoDi a Literárneho informačného centra, malo ako sprievodné podujatie Bibliotéky 2016 premiéru v Modrom salóne SND.

 

Nesentimentálne soireé na účet B. S. T.

Dievča je bystré, usilovné, aj talentované. Vyrastá z podhubia evanjelického národne uvedomelého kultúrneho prostredia a v rozvetvenej milujúcej rodine. Teda v prostredí žičlivom pre osobnostný a intelektuálny rozvoj... Napriek tomu ju sužuje neutíchajúci nepokoj, odmietanie ľahšej cesty, vysoké nároky na seba i na svoje okolie. Bez sentimentu. Ostáva sama. A píše, píše, píše.

V živote a diele jedného z najvýraznejších literárnych zjavov, ktoré slovenská literatúra vôbec má, v živote Boženy Slančíkovej Timravy, sa existenciálne otázky vynárali so železnou pravidelnosťou. Odpovede na ne hľadala s obdivuhodnou vytrvalosťou aj jasnozrivosťou. Hľadala ich s vášňou, neúnavne a s neopakovateľným majstrovstvom. Jej literárne myslenie si tykalo s najprogresívnejšími prúdmi realizmu, korešpondovalo aj s inými druhmi umenia, pre ktoré pravdivosť výrazu bola dôležitejšia než krása tónu, ako povedal Paul Hindemith, hudobný skladateľ, ktorého dielo má s písaním B. S. T. veľa paralel. Aktuálnosťou tém, modernitou prístupu k nim, významom prekračujúcim hranice regiónu a civilizačnou skepsou, zároveň však hlbokým humanizmom intenzívne oslovujú aj dnes.

Pre toto všetko je komorná inscenácia inšpirovaná Timraviným životom a dielom, pracujúca s citáciami z jej memoárových, epištolárnych a hlavne beletristických textov, popretkávaná bohatým inventárom dobových súvislostí a podstatných detailov zo sveta súdobej literatúry a hudby európskeho významu hľadaním jednej zo schodných ciest, ako túto subtílnu, no napriek tomu vysoko vyčnievajúcu osobnosť inšpiratívne priblížiť aj súčasnosti.

Inscenácia vzniká v spolupráci s Literárnym informačným centrom Bratislava pri príležitosti stopäťdesiatročnice narodenia kľúčovej osobnosti modernej slovenskej literatúry.

 

Scenár, réžia a výprava Silvester Lavrík

Dramaturgia Margit Garajszki

Kostýmy Eva Šimáková

 

Obsadenie

Margit Garajszki, Katarína Šafaříková

 

  • Zlaté vajco o B. S. Timrave - 0
  • Zlaté vajco o B. S. Timrave - 1
  • Zlaté vajco o B. S. Timrave - 2
  • Zlaté vajco o B. S. Timrave - 3
  • Zlaté vajco o B. S. Timrave - 4