Žlté topánky

Pokračovanie spomienok Alberta Marenčina st. 

V ďalšej časti LIC_oral history, ktorú nahrávali Daniel Hevier a Daniel Hevier ml. Albert Marenčin rozpráva o začiatkoch svojho umeleckého videnia. Kľúčové zážitky sa do neho vpečatili na celý život. Napríklad žlté topánky alebo stretnutie s Deziderom Sternom v Prešove. Pre budúceho scenáristu a filmára, ktorý spolupracoval s takými významnými osobnosťami ako Stanislav Barabáš, Štefan Uher, Martin Hollý, Leopold Lahola, Dušan Hanák, Elo Havetta či Juraj Jakubisko, to boli obrazy, prežité vo vlastnej réžii, v koži autora.

LIC_Oral history je kolekcia viac ako tridsiatich rozhovorov so slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo Dana Podracká, číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.