Literárna cena Anasoft litera v  siedmom roku svojej existencie mení štatút. Medzi hodnotené knihy sa budú počínajúc rokom vydania 2011 zaraďovať aj prekladové tituly spisovateľov, ktorí sú občanmi Slovenska a majú inú národnosť, ako je slovenská, so zámerom zohľadniť v  hodnotení poroty aj literatúru menšín. Porota bude hodnotiť vy­dané preklady do slovenského jazyka a rele­vantným rokom bude rok vydania prekladu. Medzi hodnotené knihy budú patriť aj tituly napísané v slovenskom jazyku vydané v za­hraničí. Anasoft litera už nie je len cenou za slovenskú pôvodnú prózu, ale stáva sa aj cenou za preklad prozaického diela autora inej ako slovenskej národnosti žijúceho na Slovensku. Literárna cena Anasoft litera sa udeľuje raz ročne a  víťaz (spisovateľ alebo kolektív spisovateľov) získa odmenu 10 000 eur. Zoznam finalistov, ktorý určuje päťčlenná porota, bude vytvorený najne­skôr do konca apríla a  konečný výsledok bude vyhlásený do konca októbra. Organi­zátorom je občianske združenie ars_litera, generálnym partnerom je Anasoft APR. Viac info: www.anasoftlitera.com, katarina.kucbelova zavinac anasoftlitera.com