Poetický večer na Veľvyslanectve Slovinskej republiky v Bratislave patril 11. októbra prezentácii dvoch kníh. Etela Farkašová a  Daniel  Pastirčák predstavili piatu básnickú zbierku Stanislavy Repar Tichožitia. Slovenská spisovateľka a  poetka, ktorá od roku 2001 žije v Slovinsku, zároveň preložila do slovenčiny „znovuobjavenú“ knihu básní Srečka Kosovela s  názvom Zelený papagáj. Jej dvojjazyčné slovensko-slovinské vydanie vyšlo v spolupráci vydavateľstiev KUD Apokalipsa z Ľubľany a Občianskeho združenia Vlna – Vydavateľstva Drewo a srd. O knihe prehovoril Karol Chmel a niekoľko básní zarecitovala Ingrid Hrubaničová (obaja na foto P. Procházku, v strede s. Repar). Slovinský básnik Srečko Kosovel (1904 – 1926) bol objavený až štyridsať rokov po smrti a vo svojej dobe bol kritikom sociálnych pohybov, ktoré formovali novú Európu. Kniha okrem niektorých básní, ktoré si čitatelia mohli prvýkrát prečítať až v  roku 2010, obsahuje aj doslov z  pera zostavovateľky a  prekladateľky Stanislavy Repar, ktorá Kosovela okrem iného charakterizovala ako citlivého vnímateľa nespravodlivostí života, ale aj jeho radostných tónov.