Zo sveta kníh

Weissova Pomsta v slovinčine

V ľubľanskom vydavateľstve Družba Piano vyšla v júli novela Pavla Weissa Maščevanje (Pomsta) v preklade Zdenky Hlišovej. Zápletku tejto novely z prostredia reklamy vytvára prelínanie literárnych predstáv hlavného hrdinu Sama, ktoré vychádzajú z jeho túžby pomstiť sa svojmu sokovi Viktorovi Vassarymu, a prežívanej skutočnosti. V slovenčine vyšla roku 2004  vo vydavateľstve K. K. Bagalu  L.C.A, kde autor rok predtým vydal román Žime, potom uvidíme. Zatiaľ posledným autorovým románom sú Traja priatelia (Vyd.  Slovart 2006). Slovinský preklad vychádza s podporou Literárneho informačného centra, Komisie SLOLIA.

Pocta rodnému kraju

Literárny historik, bibliograf a publicista Libor Knězek (nar. 13. júla 1929), ktorý takmer celý svoj aktívny život prežil v Bratislave a venoval sa mapovaniu najmä slovenskej literatúry, sa na dôchodok vrátil do svojho rodného Frenštátu pod Radhoštěm, kde sa neúnavne venuje publikačnej práci. Po početných monografiách regionálnych autorov pripravil obrazovú publikáciu Beskydské kouzlo Frenštátska. Obsahom aj celkovým stvárnením je táto kniha poctou autorovmu rodnému mestu a jeho okoliu. ,,Narodil jsem se ve starobylém domě Na rožku, pár kroků od radnice. Měl jsem od dětství na očích náměstí s rušnými týdenními trhy, nedělními koncerty městské hudby, parádními jarmarky i vzácnými návštěvami. Vyrůstal jsem v bohaté otcově knihovně a mezi matčinými obrazy. Svět krásných tisků mi otevírali bibliofilie vydávané Janem Jelínkem a Pavlem Parmou, do muzejní práce mne zasvěcoval profesor Alois Zbavitel.“ Osobnú autorovu zanietenosť a citovú zaangažovanosť, ktorú vložil do práce na tejto knihe, cítiť z každej jej stránky. Informácie o Frenštátsku v štyroch jazykoch (okrem češtiny aj v angličtine, nemčine a poľštine) sú rozčlenené do 10 kapitol – od prírodných krás, cez kultúru, históriu až po šport a turistiku. Veľmi zaujímavý je fotoindex na konci, ktorý pri takomto type publikácie treba oceniť ako dobrý nápad. Čitateľ tu nájde prehľadne zoradené zmenšené všetky fotografie použité v knihe so základnými údajmi.

–báb–