Zo sveta kníh

Búrlivé 17. storočie pri Dunaji

Bitke o Nové Zámky (1663), hoci mala pre naše územie priam strategický význam a vzrušujúci priebeh (rozhodujúci prielom v nej spôsobil vybuchnutý sklad pušného prachu v pevnosti), sa na hodinách dejepisu nevenuje osobitná pozornosť. Práve táto časť histórie však inšpirovala českú historičku Janu Solemovú, ktorá žije v Nórsku, k napísaniu 470-stranového románu Půlměsíc nad Dunajem (Praha, Argo 2010). Vo svojom knižnom debute autorka prináša okrem napínavého príbehu lásky kresťanky Terezy a Turka Kerima aj do detailu faktograficky (a pritom nie nudne) prepracované dobové udalosti, ktoré výrazne ovplyvnili osud strednej Európy 17. storočia. V diele uplatnila svoj hlboký záujem o barokovú, ale aj tureckú kultúru tohto obdobia – písomníctvo, umenie, umelecké remeslá, ale i hudbu a tanec či gastronómiu. Zbožnosť vrcholného baroka ukazuje v celej svojej hĺbke, ale moderným, pochopiteľným jazykom, ktorým čitateľa oslovuje. Román netají rozdiely medzi kultúrami križujúcimi dejiny Európy, ani sa nepokúša zastrieť ich vzájomnú „nezlučiteľnosť“.

–mkv–

Zberateľka receptov

Napriek tomu, že knižný trh je zaplavený kuchárskymi knihami rôzneho druhu, ešte vždy sa v ponuke nájdu také, ktoré zaujmú originálnosťou. Patrí medzi ne napríklad kniha receptov Jaroslavy Jiráskovej vypísaných z krásnej literatúry, ale aj Domáca kuchárka nesmrteľnej zberateľky receptov Magdalény Dobromily Rettigovej (1785 – 1845), ktorej životné medzníky si tohto roku pripomíname. Nepísala len recepty, pokúšala sa aj o poéziu a prózu. Arne Novák vo svojich Prehľadných dejinách literatúry českej nazýva Rettigovú ,,ušľachtilou praktickou gazdinkou, litomyšlskou horlivou buditeľkou", ktorá ,,vydala okrem plytkých veršíkov sladkasté a mravoučné knižky". Pravda, knihy ako Sbírka rozličných myšlínek, Mařenčin košíček či Věneček pro dcerky vlastenské dnes pozná či dokonca číta málokto.

–vro–

Šťastná hviezda ženskej literatúry

Po úspešných románoch Yeux jaunes des crocodiles (Žlté oči krokodílov, 2006) a La Valse lente des tortues (Pomalý valčík korytnačiek, 2008) prichádza francúzska spisovateľka Katherine Pancol s ďalším bestsellerom. Vydavateľstvo Albin Michel v apríli tohto roku uviedlo na knižný trh jej román Les Ecureuils de Central Park sont tristes le lundi (Veveričky v Central Parku bývajú v pondelok smutné) a takmer okamžite sa stal najpredávanejšou knihou domácej autorky. Rodáčka z marockej Casablanky od piatich rokov žije vo Francúzsku, po štúdiu francúzštiny a latinčiny veľa cestovala, príležitostne pracovala a rozhodla sa, že bude novinárkou. Na Columbijskej univerzite v New Yorku absolvovala kurz tvorivého písania. Vydala sa, stala sa matkou dvoch detí, z New Yorku sa vrátila do Paríža, rozviedla sa, zamestnala sa, bola nezamestnaná... Tento – podľa nej – banálny život, jej poskytuje dosť inšpirácií na romány. V najnovšom bestselleri vyzdvihuje drobné radosti života, ktoré často prehliadame, ale práve ony nás môžu urobiť šťastnými, stačí vnímavo a pozitívne prežívať každý okamih, aby sme sa necítili osamelí.

– báb–