Zomrel Alexander Solženicyn

Ruský spisovateľ a nositel Nobelovej ceny za literatúru z roku 1970, bojovník proti totalitnej moci zomrel 3. augusta vo veku 89 rokov vo svojom dome v Moskve. Pochovali ho podľa jeho želania na Donskom cintoríne. Po kritike J. V. Stalina počas druhej svetovej vojny strávil vyše sedem rokov v pracovnom tábore v Kazachstane a ďalšie tri mesiace v domácom exile. Tieto kruté skúsenosti  opísal v diele Jeden deň v živote Ivana Denisoviča  (1962). Krátko nato ho však za jeho tvorbu začali perzekvovať. Ďalšie diela, vrátane troch zväzkov Súostrovia Gulag (1973 – 1978) napísal tajne a vyšli iba v zahraničí. Solženicyn získal Nobelovu cenu za literatúru v roku 1970 a o štyri roky ho vypovedali z vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Po pobyte vo Švajčiarsku sa Solženicyn usadil v USA. M. Gorbačov obnovil Solženicynovi občianstvo v roku 1990 a neskôr ho zbavil obvinenia z vlastizrady. Do Ruska vrátil až roku 1994. V slovenskom preklade vyšli jeho diela Jeden deň v živote Ivana Denisoviča  (1963, 2003), Tri poviedky (1964), Matrionina chalupa (1966, 2003), Rakovina (1991), Súostrovie Gulag (1974 v Zürichu, 1991 v Tatrane).