Zomrel Bohuš Bodacz

Navždy nás opustil spisovateľ, literárny kritik a redaktor Bohuš Bodacz, ktorého celoživotná profesijná dráha bola spojená s literatúrou. Od skončenia štúdia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave pracoval ako redaktor vo viacerých časopisoch, krátko po založení Literárneho týždenníka v ňom pôsobil v rokoch 1991 – 1999, neskôr sa zamestnal ako redaktor v knižných vydavateľstvách. Recenziami prispieval do viacerých literárnych časopisov aj do Knižnej revue. V Literárnom informačnom centre mu vyšli dve publikácie portrétov spisovateľov jeho generácie, ktoré napísal spolu s Bystríkom Šikulom, Premeny ohňa. Generačné portréty I (1997) a Skrytá galéria. Generačné portréty II (1998), je autorom niekoľkých zbierok poviedok.

Česť jeho pamiatke!