Zomrel Dušan Slobodník

Vo veku 74 rokov zomrel 13. decembra 2001 prekladateľ, literárny vedec a poslanec NR SR Dušan Slobodník.
           PhDr. Dušan Slobodník sa narodil 11. apríla 1927 v Pezinku. Ako študent gymnázia vo Zvolene bol zatknutý Sovietskou armádou, odvlečený do Sovietskeho zväzu a odsúdený na 15 rokov nútených prác v stalinských pracovných táboroch. Domov sa vrátil až po Stalinovej smrti na základe amnestie. V roku 1954 zmaturoval na gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou, v rokoch 1954 - 1958 študoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odkiaľ ho ako politicky nespoľahlivého zo štúdia vylúčili. Doštudovať mohol až po rehabilitácii roku 1960 na Karlovej univerzite v Prahe. Po vylúčení zo štúdia pracoval ako úradník, odborný pracovník odbornej knižnice SAV, v rokoch 1969-1992 ako vedecký pracovník a napokon riaditeľ v Ústave svetovej literatúry SAV. Po roku 1989 sa začal angažovať aj politicky, v roku 1992 bol poslancom Federálneho zhromaždenia ČSFR, v rokoch 1992 - 1994 ministrom kultúry, od roku 1992 až do smrti poslancom NR SR - v rokoch 1994 - 1998 aj predseda jej zahraničného výboru.
           Dušan Slobodník bol veľmi plodným prekladateľom a preložil z angličtiny, francúzštiny a ruštiny viac ako šesťdesiat prozaických, dramatických, básnických a literárnovedných diel .
           Výsledkom jeho literárnovedných a literárnokritických aktivít bolo množstvo publikovaných štúdii, statí a recenzii, z ktorých mnohé vyšli aj v knižných súboroch Vzťah, knižničnej vedy a informatiky, Súčasná sovietska poézia a próza (spolu s V. Čerevkom), Cesty k poézii, Autori, diela, problémy, Genéza a poetika scien-fiction, Cesty k próze, Kontext slovenskej poézie, Súradnice poézie, Vedecké a literárne poznanie, Teória a prax básnického prekladu. V roku 1991 vydal autobiografickú knihu Paragraf: polárny kruh, v ktorej zaznamenal dramatický úsek svojho života prežitý v stalinskom gulagu. V období, keď sa už intenzívne venoval najmä politike, publikoval politologicky a publicisticky ladené knihy Proti sedemhlavému drakovi, Z dejín zápasu o Slovensko a Hra o Slovensko.