Zomrel František Štraus

 

 

Dňa 27. apríla 2008 zomrel v Bratislave literárny vedec – verzológ, profesor František Štraus, vo veku nedožitých 75 rokov.

 

Profesor Štraus študoval na Filologickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove a sám sa stal vysokoškolským pedagógom. V rokoch 1959 – 1971 viedol Katedru slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, prednášal teóriu a dejiny slovenskej literatúry. V sedemdesiatych rokoch ho zastihol zákaz publikovania, v osemdesiatych rokoch sa presťahoval do Bratislavy a vrátil sa k vedeckej práci ako samostatný vedecký pracovník v Ústave literárnej kritiky a divadelnej komunikácie. K pedagogickej činnosti sa vrátil v roku 1991 a až do roku 2005 pôsobil ako docent a neskôr profesor na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Zanechal po sebe základné diela slovenskej verzológie – dve posledné publikácie vyšli práve v Literárnom informačnom centre (Základy slovenskej verzológie, 2003; Slovník poetiky, 2007). Literárne informačné centrum stráca v ňom svojho autora a priateľa.

Posledná rozlúčka bude v piatok 2. mája o 11.45 hod. v bratislavskom krematóriu.

(suba)

 

  • Zomrel František Štraus - 0