Zomrel historik Pavel Dvořák

Pavel Dvořák patril k najvýznamnejším popularizátorom našej histórie v širokom časovom rozpätí od praveku po moderné dejiny. Narodil sa v Prahe, od roku 1939 žil na Slovensku. Po absolvovaní štúdia histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1960) pracoval vo viacerých novinách a vydavateľstvách, v Historickom ústave SAV v Bratislave, v Archeologickom ústave SAV v Nitre a napokon v slobodnom povolaní. V roku 1991 založil vlastné vydavateľstvo RAK v Budmericiach, špecializované na historickú literatúru a žáner literatúry faktu. Pavel Dvořák celý život zanietene a úspešne približoval naše dejiny širšej kultúrnej verejnosti a mládeži nielen vo svojich početných knihách, ale aj v rozhlase a televízii. Známe a sledované boli jeho televízne Stopy dávnej minulosti, ako aj rozhlasové Príbehy z vitrín. Z jeho bohatej literárnej produkcie možno spomenúť štvorzväzkové Odkryté dejiny, ktoré napísal v rokoch 1974 – 1980, ďalej napríklad knihu Lovci mamutov a tí druhí (1983) alebo Zlatú knihu Bratislavy (1993). Ako vydavateľ a editor pripravil Kroniky stredovekého Slovenska, Legendy stredovekého Slovenska, Kroniku anonymného notára kráľa Bela a iné tituly. Za svoju prácu získal viacero ocenení a vyznamenaní. Česť jeho pamiatke.