Zomrel Ján Jankovič

 21. 7. 1943 Považská Bystrica — 12. 6. 2021 Bratislava

Ján JANKOVIČ sa narodil 21. júla 1943 v Považskej Bystrici. Po absolvovaní strednej školy v rodisku študoval slovenčinu, dejepis a srbochorvátčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1960 – 1965). Po štúdiách pracoval ako redaktor Československého rozhlasu (1965 – 1966), redaktor vydavateľstva Tatran (1967 – 1969), v rokoch 1969 – 1972 bol v slobodnom povolaní ako prekladateľ a publicista, potom bol redaktorom Revue svetovej literatúry (1972 – 1978), v rokoch 1978 – 1990 pôsobil ako šéfredaktor a v rokoch 1990 – 1991 ako riaditeľ Vedy – vydavateľstva SAV. Po obhájení kandidátskej práce v roku 1991 sa stal vedeckým pracovníkom Ústavu svetovej literatúry SAV. 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 21. júna o 13. hodine na cintoríne Lány v rodnom meste Považská Bystrica.