Zomrel Juraj Pado

(20. 3. 1922 Čečehov – 6. 4. 2010 Košice)

Básnik, spisovateľ, prekladateľ, esejista a literárny kritik Juraj Pado vstúpil do literárneho života ako autor básní, krátkych próz, fejtónov a literárnych, divadelných a výtvarných kritík v dennej tlači, literárnych časopisoch a rozhlase. Debutoval básnickou zbierkou Dych tejto zeme (1952) motivovanou rodným Zemplínom s jeho ľudom a prírodou. Výber z básnickej tvorby Čečehovské humná prináša reprezentatívny prierez jeho básnickej tvorby od polovice 50. rokov po polovicu 80. rokov 20. storočia. Napísal monografiu Potreba básne o básnickej tvorbe Jána Kostru, ako aj viaceré príručky na vyučovanie literatúry v stredných školách. Prekladal poéziu a drámu z češtiny, poľštiny, nemčiny, ruštiny a francúzštiny.