Všetci, ktorí sme Vladimíra Petríka osobne poznali, sme s veľkým zármutkom prijali správu, že sa s ním už nestretneme. Bol nielen naším kolegom, hoci len dva roky ako interný pracovník Literárneho informačného centra (2000 – 2002), ale do posledných týždňov aj neoceniteľným poradcom, veľkou odbornou autoritou a priateľom. Prinášal so sebou múdrosť, noblesu, uvážlivosť pri vyjadrovaní názorov či na literatúru alebo medziľudské vzťahy. Už nevezme do rúk knižnú podobu svojho posledného diela, ktoré spolu s Vladimírom Barboríkom pre Literárne informačné centrum pripravil.

Česť jeho pamiatke!