Zomrel Ľudovít Fuchs

(4. 7. 1926 – 4. 6. 2015)

Poézii sa upísal už počas štúdia na zvolenskom gymnáziu, pracoval ako redaktor a editor. Jeho tvorba, prevažne básnická, vyšla v dvadsiatke knižných titulov, jeho súborné básnické dielo je zhrnuté vo zväzku Dotyky ducha 1944 – 2007. Peter Andruška venoval autorovi monografiu Moderný tradicionalista slovenskej poézie (SAUL 2006).