Oleg MalevičZ Petrohradu k nám prišla smutná správa.
Vo veku nedožitých 85 rokov odišiel 13. júna básnik, prekladateľ a najmä vzácny a činorodý človek.

 

Jeho väzby na Slovensko boli bohaté, poznalo ho veľa slovenských spisovateľov, básnikov i dramatikov.
Z úcty k jeho pamiatke si ho pripomeňme v niekoľkých článkoch, uverejnených na stránkach Literárneho informačného centra. Česť jeho pamiatke.

 

 

Rozhovor s petrohradským básnikom a prekladateľom Olegom MALEVIČOM

Oleg Malevič na štipendijnom pobyte

Dramatické dialógy: Slovensko – Rusko

Rúfus v ruštine a "dámy slovenskej literatúry" v bulharčine

Slovenská literatúra v preklade