Zomrel Ondrej Herec

Ondrej Herec sa cez svoju vášeň pre sci-fi literatúru prepracoval na uznávaného odborníka v tejto oblasti. Nielen ako zakladateľ teórie modernej fantastiky na Slovensku prispel k etablovaniu tohto žánru v našej literatúre, ale najmä mnohými aktivitami pomáhal rozvíjať túto tvorbu, podnecoval mladých autorov. Veľkú zásluhu na rozvoji tohto žánru mala literárna súťaž Cena Gustáva Reussa, pri ktorej vzniku v roku 1991 stál, a otvoril tak publikačný priestor mladým talentom. Okolo zborníka Krutohlav, v ktorom vychádzali súťažné práce, sa zrodila silná generácia slovenských autorov fantastiky. Okrem neúnavnej organizačnej činnosti v literárnom živote publikoval výskumné práce zo svojej profesionálnej oblasti sociológa a takisto teoretické štúdie o literárnej fantastike a mnoho článkov a recenzií v literárnych časopisoch. V Literárnom informačnom centre vyšli dve jeho diela – Z teórie modernej fantastiky (2008) a Dobre organizovaný netvor (2010, ocenené Prémiou Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu).

Na viacerých slovenských univerzitách vyučoval teóriu populárnej kultúry. Za rozvoj žánru fantastiky mu delili viacero ocenení, v roku 2007 Cenu českej a slovenskej Akadémie sci-fi, fantasy a hororu za celoživotný prínos aj Cenu fandomu v Čechách a na Slovensku za zásluhy – Mlok.