Zomrel Ondrej Štefanko

 

Dňa 20. februára zomrel v Nadlaku vo veku 58 rokov 1. podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, básnik, novinár, publicista, vydavateľ, neúnavný organizátor literárneho života Ondrej Štefanko.

Narodil sa 18. marca 1949 v Temešváre, ale celý život s výnimkou vysokoškolských štúdií strávil v Nadlaku, kde ukončil základnú školu a lýceum v slovenskom jazyku. Vyštudoval fyziku a chémiu a v tejto oblasti pracoval až do roku 1989. Aktívne sa zúčastnil hnutia proti komunistickej diktatúre a po páde komunizmu ho zvolili do rumunského parlamentu ako predstaviteľa Slovákov. Založil prvý nezávislý časopis rumunských Slovákov Naše snahy a niekoľko rokov bol na čele Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Až do smrti bol predsedom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, ktorá je v súčasnosti najúspešnejším slovenským vydavateľstvom mimo územia Slovenskej republiky. Stal sa predsedom Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov žijúcich mimo územia Slovenska. Okrem toho bol šéfredaktorom spoločného časopisu Slovákov z Maďarska, Rumunska a Juhoslávie Dolnozemský Slovák a dvojjazyčného (rumunsko-slovenského) kvartálnika Rovnobežné zrkadlá/Oglinzi paralele. Bol členom Zväzu rumunských spisovateľov, Spolku slovenských spisovateľov a Obce slovenských spisovateľov. Bol autorom vyše desiatky básnických zbierok, dvoch kníh esejí i knihy rozprávok, prekladal zo slovenčiny do rumunčiny i naopak.

Literárne oddelenie