Zomrel Pavel Branko

Nestor slovenskej filmovej kritiky, publicista, prekladateľ, teoretik dokumentárneho filmu, historik a novinár. Ani napriek nepriazňam osudu až do pokročilého veku nestratil svoj optimizmus a jemnocit pre vyjadrenie svojich briskných postrehov tak o filmových dielach, ako aj o jazyku či svojom okolí. Svoj spletitý, dramatický osud zaznamenal v memoároch Proti prúdu a jeho životný optimizmus zachytila v knihe rozhovorov Ráno sa zobudím a nie som mŕtvy publicistka a spisovteľka Iris Kopcsayová. Za filmové kritiky získal viacero ocenení a svoje životné postoje a prínos do slovenskej kultúry Pribinov kríž II. stupňa.