Zomrel PhDr. Emil Oliver BAKOŠ, CSc.

(4. 2. 1926 Pukanec – 13. 9. 2009 Bratislava)

Prozaik, teoretik umenia a výtvarný historik, člen Spolku slovenských spisovateľov. Pôsobil ako pedagóg na bratislavskej Slovenskej univerzite (dnes Univerzita Komenského), neskôr pracoval v Sociologickom ústave SAV, Slovenskom filmovom ústave, Československom rozhlase v Bratislave a napokon vo Výskumnom ústave kultúry. Osobitnú pozornosť venoval slovenskému maliarovi Edmundovi Gwerkovi, napísal o ňom dva romány, odbornú monografiu, zostavil Korešpondencia Edmunda Gwerka s Dr. Alžbetou Göllnerovou-Gwerkovou. V prozaických dielach sa inšpiroval históriou.