Zomrel PhDr. Michal Gáfrik, DrSc.

(18. 8. 1931 – 27. 2. 2015)

V piatok 27. februára zomrel literárny vedeca PhDr. Michal Gáfrik, DrSc.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v stredu 4. marca o 14.15 hod. v bratislavskom krematóriu.

Významný literárny historik a textológ Michal Gáfrik sa sústreďoval na výskum slovenskej literatúry 20. stor., najmä slovenskej moderny. Osobitnú pozornosť venoval dielu Ivana Kraska, Martina Rázusa a Janka Jesenského. Po štúdiu slovenčiny a literárnej vedy na univerzite v Bratislave pracoval ako interný ašpirant a vedecký pracovník v Ústave slov. literatúry SAV (1955 – 1973), odkiaľ v období normalizácie musel odísť, mal zákaz publikovať, ako aj pôsobiť v oblasti kultúry. Ako samizdat vydal publikáciu Etická próza Martina Rázusa (1979), neskôr vyšiel súbor jeho štúdií Rázusovské návraty (1995)a dvojzväzková monografia Martin Rázus – osobnosť a dielo (1998, 2000), ktorú vydalo Literárne informačné centrum.