Zomrel ruský slovakista V. Savickij

Významný ruský bohemista a slovakista Vladimir Savickij (1922) zomrel 7. marca  v Petrohrade. Ako študenta Leningradskej univerzity ho roku 1939 mobilizovali do armády, k štúdiu filológie sa vrátil až po skončení vojny. Od roku 1950 sa venoval českej a slovenskej literatúre ako literárny historik, kritik a prekladateľ. Sledoval ohlas tvorby ruských spisovateľov v Čechách a na Slovensku (Gogoľ, Čechov, Šolochov, sovietska literatúra 1918 – 1938). Písal o Jiráskovi, Haškovi, K. Čapkovi, J. Jesenskom, P. Jilemnickom (monografie z roku 1964) a ďalších. Venoval sa českému a slovenskému divadlu a prekladu českej a slovenskej drámy (Jirásek, bratia Mrštíkovci, P. Kohout, I. Stodola, P. Karvaš). Po sovietskej okupácii Československa ho za nesúhlas s vtedajšou kultúrnou politikou v Čechách a na Slovensku zbavili funkcie referenta petrohradskej spisovateľskej organizácie a zároveň aj možnosti pokračovať v činnosti bohemistu a slovakistu. Zameral sa na vlastnú prozaickú a dramatickú tvorbu. Po roku 1989 publikoval len preklady z tvorby svojich osobných priateľov Pavla Kohouta a Petera Karvaša. Bol aktívnym členom Spoločnosti bratov Čapkovcov v Petrohrade.       

–r–