V spisovateľskom mestečku Peredelkino pri Moskve zomrela významná ruská lyrická poetka, spisovateľka a prekladateľka Bella A. Achmadulina (10. 4. 1937 – 29. 11. 2010), ktorá nadväzovala na Achmatovovú a Cvetajevovú a stala sa symbolom novej vlny ruskej poézie na začiatku 60. rokov. Prvé verše publikoval v roku 1955 a hneď vzbudili pozornosť. Študovala na Literárnom inštitúte, odkiaľ ju vylúčili, pretože verejne odsúdila režim za prenasledovanie Borisa Pasternaka. Stala sa prvou manželkou Jevgenija Jevtušenka. Jej prvá zbierka Struna vyšla v roku 1962 s veľkým ohlasom, mladé Rusky ju prijali ako svoju generačnú výpoveď. Jej autorské čítania vo veľkých koncertných sálach a na štadiónoch navštevovali desaťtisíce fanúšikov. Napriek nebezpečenstvu viackrát navštívila Sacharova počas jeho vyhnanstva na Sibíri. V roku 1979 spolupracovala pri vydaní almanachu Metropol, ktorý vyšiel v náklade dvanásť výtlačkov na protest proti sovietskej cenzúre. Metropol sa stal legendou a šíril sa prepisovaním medzi sovietskou inteligenciou. Jeden výtlačok sa dostal aj na Západ, v USA ho vydalo vydavateľstvo Ardis Publishing. V roku 1993 Achmadulina podpísala List štyridsiatich dvoch na podporu Jeľcina.