Zomrela Dagmar Mária Anoca, poetka a prekladateľka z Nadlaku

V pondelok 15. augusta 2022 zomrela vo veku 70 rokov Dagmar Mária Anoca, významná osobnosť slovenského kultúrneho života v Rumunsku. 

Narodila sa 28. decembra 1951 v Nadlaku (Rumunsko). Po absolvovaní slovenského lýcea v Nadlaku začala študovať na univerzite v Bukurešti, odbor slovenčina a rumunčina. Od roku 1971 pokračovala v štúdiách na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po návrate z bratislavských štúdií (1975) sa zapájala do nadlackého kultúrneho života. Stala sa členkou literárneho krúžku Ivana Kraska, v rámci ktorého sa aktívne podieľala na realizovaní tvorivého pracovného programu štrukturovaného jeho predsedom Ondrejom Štefankom. Vyučovala slovenčinu a rumunčinu na nadlackej škole (1975 – 1992) a potom pôsobila na Fakulte cudzích jazykov Univerzity v Bukurešti, kde pracovala najprv ako odborná asistentka a od roku 1998 ako docentka na katedre slovenského jazyka a literatúry. Doktorát získala roku 1980 obhajobou dizertačnej práce Jazyk a štýl diela Mila Urbana v komparačnom kontexte. Od roku 1990 pôsobila aj ako externá redaktorka časopisu Naše snahy. Bola autorkou a redaktorkou slovenských učebníc v Rumunsku, desať rokov zostavovala a redigovala zborník Variácie (1980 – 1989). Naposledy jej vyšla dvojjazyčná slovensko-rumunská antológia poézie Cariatide / Karyatídy, antológia zo stretnutia poetiek stredoeurópskeho priestoru, ktoré sa uskutočnilo v rumunskom Nadlaku v roku 2020. Básne preložila Dagmar Mária Anoca. V antológii sú zastúpené poetky: Viera Benková, slovenská poetka (Srbsko), Katarína Melegová-Melichová, slovenská poetka (Srbsko), Ileana Ursu, rumunská poetka (Srbsko), Hana Košková, slovenská poetka (Slovensko), Dana Podracká, slovenská poetka (Slovensko), Anna Rău- Lehotská, slovenská poetka (Nadlak, Rumunsko), Anna Kalianková, slovenská poetka (Nadlak, Rumunsko), Anna Karolína Doválová, slovenská poetka (Nadlak, Rumunsko), Lucia Cuciureanu, rumunská poetka (Arad, Rumunsko), Monica-Rodica Iacob, rumunská poetka (Arad, Rumunsko), Domnica Pop, rumunská poetka (Arad, Rumunsko), Lucia Bibarţ, rumunská poetka (Arad, Rumunsko), Lia Alb, rumunská spisovateľka (Arad, Rumunsko) a Ionela Vişan, rumunská poetka (Nadlak, Rumunsko). Antológia vzdáva hold poézii, nehynúcej ženskosti a láske.
Dagmar Mária Anoca bola aj vynikajúcou poetkou. Vydala básnické zbierky: Knihy rozlúčok 1985; Synonymia 1993 (za ktorú dostala cenu Zväzu spisovateľov v Rumunsku); Kniha stretnutí 1995; Ročné obdobia 1996; Melanchólia 2000; Stratený archetyp 2014; Renesančný kruh 2017
Šírila slovenskú literatúru nezištne a s empatiou dvojdomej autorky. Česť jej pamiatke.