Zomrela Milka Zimková

Odišla prvotriedna herečka a spisovateľka Milka Zimková. Od svojho debutu Pásla kone na betóne (1980) sa zaujímala o všetko, čo je slovenské, o náš ráz, kolorit, jedinečnosť a výnimočnosť. 

Bola nielen plná láskavého humoru, ale aj empatie voči ženám, dôverne poznajúc život východoslovenskej dejiny. Jej umelecká výpoveď sa ikonicky prepisovala do jej herectva, filmových drám i monodrám.

Podľa Etely Farkašovej Milka Zimková obohatila slovenskú literatúru o írečité obrazy života ľudí zo šarišského regiónu, vniesla do nej svoj rodný (v kontexte textu funkčne pôsobiaci) dialekt a aj nemenej írečité, vyhranené ľudské (predovšetkým ženské) typy, charakteristické svojou pozitívnou naladenosťou, odvahou a ochotou podstupovať drobné i väčšie životné zápasy. Takmer všetky jej hrdinky vedia, že zo života, od práce, od záväzkov, ale aj od radosti nemožno dezertovať, rovnako ako sa nedá dezertovať ani od snívania. Nenapísala veľa kníh, a predsa vytvorila svoj svet, v ktorom fungujú nenapodobniteľné vnútorné pravidlá.

Zostávajú tu s nami ženské hrdinky z mäsa, kostí, a predovšetkým zo slov, ako aj nádherná duša tvorkyne Milky Zimkovej, dámy v klobúku.

  • Zomrela Milka Zimková - 0