Zomrela Nora Krausová

PhDr. Nora Krausová, DrSc., (13. 6. 1920 Chynorany – 22. 8. 2009 Bratislava), popredná literárna vedkyňa, prekladateľka, publicistka, členka Spolu Slovenských spisovateľov. Dcéra básnika a predsedu Spolku slovenských spisovateľov Valentína Beniaka. Absolvovala slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (terajšia Univerzita Komenského). Dlhoročne pôsobila ako vedecká pracovníčka Ústavu svetovej literatúry SAV a ako redaktorka vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Vo výskumnej činnosti sa sústredila na problematiku poetiky a štylistiky, verzológie a strofických foriem, predovšetkým sonetu, ale aj otázkam epických žánrov, všeobecnej teórie a typológie literatúry. Z jej významných knižných publikácií uveďme Ako rozoberáme verš (1948), Od Lessinga k Brechtovi (1959), Epika a román (1964), Príspevky k literárnej teórii (1967), Rozprávač a románové kategórie (1972), Vývin slovenského sonetu (1976), Význam tvaru – tvar významu (1984), Poetika v časoch za a proti (1999), Filozofická terapia literárnej vedy (2009). Ako prekladateľka slovenským čitateľom sprístupnila vrcholné hodnoty klasickej i modernej nemeckej literatúry. V poslednom období svojho života sa venovala najmä esejistickej tvorbe, ktorú publikovala predovšetkým na stránkach kultúrnych periodík Literárny týždenník a Slovenské pohľady.

foto: Nora Krausová

Česť jej pamiatke!

Mgr. art. PAVOL JANÍK, PhD.
tajomník Spolku slovenských spisovateľov