Zora Jesenská U červeného raka

V utorok 19. júna pripravila Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry v spolupráci s Mestskou knižnicou v bratislavskej letnej čitárni U červeného raka prezentáciu monografie o významnej osobnosti slovenského prekladu Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská. Kniha sa zrodila na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV. Posudzovatelia esejisticky, čítavo napísanej monografie Mária KUSÁ, Vladimír Petrík a Ján Vilikovský, ako aj moderátor podujatia Jozef Marušiak vyzdvihli priekopnícky čin autorky Evy MALITI-FRAŇOVEJ. Ide o prvú monografia o významnej osobnosti slovenského prekladu. Je to kniha o nesmierne mnohostrannej, originálnej prekladateľke Zore Jesenskej (1909-1972), ktorá po tom, čo v 40.-70. rokoch preložila mnohé významné diela ruskej, francúzskej aj anglickej literatúry, bola podľa J. Marušiaka nie tabuizovaná, ale skôr surovo umlčaná pre svoje politické názory. Až v roku 1991 bola v Budmericiach oficiálne rehabilitovaná. Zora Jesenská prekladala diela Dostojevského, Pasternaka, Šolochova, Gogoľa, Babela. Shakespearea síce prekladala v jazykovej spolupráci, a doc. Ján Vilikovský poznamenal, že hoci prvým prekladom sa dá mnohé vyčítať, je u nej aj pri prekladoch Shakespeara možné pozorovať vývoj a prekladateľské dielo tejto osobnosti treba hodnotiť v dynamike vývoja. Zora Jesenská bola vynikajúca znalkyňa jazyka s bohatým frazeologickým a myšlienkovým fondom.

-zd-