Zoznam medzinárodných knižných veľtrhov, na ktorých bude mať Slovensko tento rok národnú expozíciu

13. 03. - 15. 03.2005 – MKV Londýn

18. 03. - 23. 03.2005 – MKV Paríž

13. 04. - 16. 04.2005 – MKV Detské knihy Bologna

21. 04. - 24. 04.2005 – MKV Budapešť

05. 05. - 08. 05.2005 – MKV Svet knihy Praha                                                     

19. 05. - 22. 05.2005 – MKV Varšava

19. 10. – 23. 10.2005 – MKV Frankfurt

Termíny pre vydavateľov na odovzdanie výstavných exponátov v 1. polroku:

31. marca a 1. apríla od 9.00 do 15.00 (Detské knihy Bologna,

Knižný festival Budapešť 18. a 19. apríla od 9.00 do 15.00 (MKV Varšava), 25. a 26.apríla od 9.00 do 15.00 (Svět knihy Praha). Exponáty dodajte (pošlite) v uvedených termínoch na adresu: LIC - odd. medzinárodných knižných veľtrhov, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava (pri osobnom dodaní v knižnom sklade u Oľgy Mikušovej - vchod z Kolárskej - tel: 02/59214160, alebo u Miroslavy Bilačičovej miestnosť č. 513 na 5. poschodí, tel: 02/52964567, 0905331922).

Knihy prosíme zabaliť a priložiť dodací list - zoznam (je možné poslať prostredníctvom e-mailu)) s uvedením autora, názvu knihy, počtu výtlačkov a predajnej ceny v Sk.

Uvítame propagačné materiály, ktoré prispejú k vašej úspešnej prezentácií.