Zrkadlíme

,,Napriek proklamovanému ,,Všetko je na webe!“, prax ukazuje, že prevažujúca časť používateľov verejných knižníc vyžaduje zlačené dokumenty, ktoré si môže absenčne vypožičať. Vzrastajúci podiel prezenčných výpožičiek je nepochybne spôsobený nedostupnosťou dokumentov na absenčné vypožičanie, keď knižnice z finančných dôvodov značnú časť najmä odborných publikácií kupujú len v jednom výtlačku do prezenčného fondu.“

Mária Balkóciová, Knižnica 3–4/2006