ZRKADLÍME

,,...Mladá tvorba, ktorá začala vychádzať v septembri 1956 a stala sa organizátorom mladej umeleckej generácie. Prispievali do nej nielen literáti, ale aj mladí hudobníci, výtvarníci, herci. Mladá generácia sa chcela odlíšiť od tej starej. Milan Rúfus napísal, že už nemôžeme klamať. Ani sebe, ani druhým. Čiže nešlo zatiaľ ani tak o novú poetiku, ale o novú morálku.  Spisovateľ mal prestať klamať do očí verejnosti aj sebe samému. Bol to akýsi neuralgický bod, na ktorom stála celá mladá literatúra. A potom prichádzali aj skupiny – Trnavská skupina, neskôr Osamelí bežci. Mladá tvorba urobila veľký kus práce na „znormálnení“ slovenskej literatúry a vytvorila predpoklad, že  sa začne písať lepšie...“

literárny vedec Vladimír Petrík, Žurnál 20/2009