Zrkadlíme

„Umenie malo vždy mecénov a vždy zušľachťovalo. Keď si nedoprajeme tento druh kultivácie národa, skončíme ako veľmi povrchní a pôžitkárski. No určite po čase zistíme, že nám niečo chýba. A to niečo sa už nebude dať zrekonštruovať. Ak niečo zostane jednostranné, ľudia sa toho po čase presýtia. No keď budú chcieť niečo iné, už bude kontinuita prerušená a bude trvať dlho, kým vzniknú nové veci. To je ako s našimi umelcami, ktorých vychovávame za naše peniaze a potom odídu do zahraničia, kde je o nich záujem a dokážu sa tam cez umenie uživiť. Keď ich chceme sem pozvať, nemáme na to, aby sme ich zaplatili.“

Mira Kovářová, SME 7. 6. 2007