Zrkadlíme

,,Školáci málo čítajú: vo voľnom čase oveľa častejšie ako ku knižke sadajú k počítaču alebo k televízoru. Práve tento negatívny trend je jednou z príčin nelichotivých výsledkov medzinárodného prieskumu PISA.

Ako najväčší problém našich školákov sa totiž ukázal fakt, že málo rozumejú tomu, čo čítajú, a nevedia využívať prečítané informácie. Spomedzi 40 krajín skončili na 29. až 31. mieste. Česi aj Maďari dosiahli v teste oveľa lepšie výsledky.”

Národná obroda, 9. 12. 2004