Zrkadlíme

,,... Zúfam si nielen pre narastajúci nezáujem o literatúru, ale zúfam si i preto, že slovenčinu, teda jediný hlavný jazyk na tomto území, neovládajú v dostatočnej šírke nielen mnohí novinári a prispievatelia do časopisov, reportéri v televízii či rozhlase, ale predovšetkým samotní spisovatelia - u mladých autorov je to bežná vec. Nie sú schopní variovať tisíce výstižných slovenských slovies, nechcú mať čas pozastaviť sa nad pestrofarebnosťou, nad odtieňmi významov, ktoré poskytujú prídavné mená, ba dokonca nie sú schopní rozvažovať nad podstatnými menami. Filmový dabing by sa mal tiež o všeličom poučiť. Mám veľmi silný pocit, že sa súčasná reč blíži (a to dobrovoľne) k tým najhorším chvíľam vo svojich dejinách. Zjednodušuje sa a vulgarizuje."

Ján Johanides, Sme 19. 8. 2006