Zrkadlíme

Dňa 11. mája 2006 po ťažkej krátkej chorobe umrel literárny vedec, básnik, prekladateľ a priekopník slovenskej bulharistiky PhDr. Ján Koška, DrSc.

Ján Koška sa narodil 1. 12. 1936 v Budinej, v Bratislave vyštudoval slovenský jazyk a dejepis a v Sofii koncom päťdesiatych rokov bulharčinu a bulharskú literatúru. Po krátkom pôsobení v denníku Smena sa začal profesionálne venovať literárnej slavistike, od roku 1964 pracoval v Ústave svetovej literatúry SAV a bol jeho dlhoročným riaditeľom.

Ján Koška je autorom radu vedeckých prác (Bulharská básnická moderna, 1972; Slovenské literárne pohľady na bulharský juh, 1978; Slovensko-bulharské literárne vzťahy, 1985; Recepcia ako tvorba, 2003), básnických zbierok (Snívanie o zbraniach, 1967; Oheň s bukmi, 1970; Prírodniny, 1972; Letopočet, 1987), preložil niekoľko desiatok kníh z bulharčiny, ku ktorým napísal kompetentné doslovy. Ako slavista a filológ sa zaslúžil o citlivé prehlbovanie autentických kultúrnych vzťahov medzi Slovenskom a Bulharskom.

Sme 16.5.2006