Zrkadlíme

Zdá sa mi, že až neuveriteľne sa napĺňajú predpovede Orwella a Huxleyho, ktorí neboli prognostikmi, ale nadanými, inteligentnými literátmi. Orwell predpovedal maximálne kontrolovaný svet, Huxley uzabávaný. A ono sa to dnes splieta ako vrkoč... Kontrola aj v demokratických štátoch narastá, primitívna zábava sa stáva skutočným ópiom. Je to veľmi účinné. Huxley v 30. rokoch napísal, že príde doba, keď bude väčšina ľudí nepotrebná. Dnešní prognostici predpovedajú, že svet v 21. storočí ovládne informačná elita, ktorá polovicu populácie nebude potrebovať. (Prečo by teda už dnes mala vynakladať peniaze na vzdelávanie všetkých? Aj z tohto aspektu by nezaškodilo analyzovať reformy systémov vzdelávania.) Lenže aj tí, ktorí budú potrební, by sa vo voľnom čase mali správať tak, aby to vyhovovalo tým, ktorí riadia spoločnosť. Čiže nemali by veľmi uvažovať, združovať sa, bojovať o svoje záujmy. Mali by krotko, v totálnej pasivite, sledovať virtuálny svet.

Eugen Gindl, Formát 37/2004