Zrkadlíme

,,Dnes sa často špekuluje o tom, či budú niekedy stroje myslieť ako ľudia. Myslím si, že to nehrozí, pokiaľ slovo „stroj“ chápeme tak, ako ho dnes chápeme – ako výpočtové zariadenie, ktoré pracuje podľa istých pravidiel a algoritmov. Pretože súčasťou myslenia je imaginácia a empatia, ktoré sa zrejme algoritmizovať nedajú. Skôr podľa mňa hrozí, že ľudia budú raz myslieť ako stroje.

Egon Gál, Týždeň 6/2006