Prvým laureátom Visegrádskej ceny, ktorú udeľujú ministri kultúry Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska, sa stal riaditeľ vydavateľstva Kalligram László Szigeti. "Základným posolstvom nášho vydavateľstva je, že seriózne podložené vecné poznanie a citlivosť trénovaná vysokou kultúrou je to, vďaka čomu sa človek môže stať múdrejším a tým aj lepším a spoločnosť, v ktorej žije, zasa žiteľnejšou, zábavnejšou a humánnejšou," povedal Szigeti, ktorý si ocenenie prevzal na stretnutí ministerstiev kultúry V4 v Banskej Bystrici.