Zrkadlíme

V utorok (18. 10.) zomrel novinár, spisovateľ a prekladateľ Miro Procházka. Bol autorom viacerých básnických zbierok, kníh reportáží, rozhlasových hier, venoval sa i divadelnej, filmovej a literárnej kritike, publicistike. Narodil sa 1. augusta 1921 v Žiline. Štúdium na Vysokej škole obchodnej absolvoval v roku 1945. Do sveta literatúry vstúpil v roku 1940 v časopise Nový svet, v tom istom roku aj básňami v Zborníku najmladších autorov. Jeho prvá zbierka Vejárom tvojich mihalníc vyšla v roku 1943. Už počas študentských čias spolupracoval so Smrekovým časopisom Elán a Lukáčovou Tvorbou. Neskôr bol redaktorom Kultúrneho života, od roku 1980 šéfredaktorom Filmu a divadla. Jeho kniha Arrivederci Roma je denníkom z rímskej olympiády, doplneným o postrehy z každodenného života Talianov, v Moste cez rieku Inn píše o Zimných olympijských hrách v Innsbrucku i kráse Álp.

SME 19. 10. 2005