Zrkadlíme

,,Najnovšia britská antológia literárneho darwinizmu má príznačný názov The Literary Animal (Literárne zviera).

Jedna z publikovaných analýz napríklad tvrdí, že ženské postavy Jane Austenovej robia presne to, čo samice šimpanzov - hľadajú najlepšieho samca. Hoci mal Darwin v čase vydania jej slávneho románu Pýcha a predsudok iba štyri roky, Austenovej hrdinky sa správajú v zhode s princípmi, ktoré opísal na základe svojej objavnej zaoceánskej plavby. Na román sa dá pozrieť ako na ukážkový príklad sexuálnej selekcie a prežitia najsilnejších. Základná evolučná myšlienka sa objaví mnohokrát, výber najlepšieho partnera je centrom Austenovej knihy. Muži sa snažia získať najkrajšiu a najinteligentnejšiu ženu, ženy sa chcú vydať za muža s najvyšším spoločenským statusom.“

Andrea Ertlová, Sme 24.1.2006